Tuen askeleet -opas

Tuen askeleet -opas on varhaiskasvatuksen henkilökunnalle, muille toimijoille sekä huoltajille suunnattu materiaali. Opas on koottu tietoon perustuen ja siinä on huomioitu 1.8.2022 lakimuutos. Tuen askeleet sisältää tietoa varhaiskasvatuksen tarjoamasta tuesta konkreettisilla toimintaohjeilla sekä ammattilaisen että huoltajan näkökulmasta.
Tuen askeleet koostuu kolmesta osiosta: yleinen tieto, tuen tasot sekä tuen muodot. Klikkaamalla ko. palloa saat osioiden materiaalit esiin.