Hanketieto

Me ajattelemme, että vain oikean tiedon avulla pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteenamme on systemaattisesti seurata lasten ja perheiden hyvinvointia ja tuottaa sellaista tietoa, mitä voidaan hyödyntää jokapäiväisessä arjessa kuntatasolta aina lapsi- ja perhetasolle asti.

KasvuVauhdissa -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen ja inkluusion kehittämistä. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

KasvuVauhdissa -hanke tekee tiivistä yhteistyötä esi- ja perusopetuksen KouluKunnossa -hankkeen kanssa. Molempien hankkeiden tavoitteina on lisätä tietoon perustuvaa päätöksentekoa, hyvinvointia sekä mahdollisuuksia oppia.

Meidän tiimi

Hankkeen takana häärii monialainen huipputiimi ammattilaisia. 

Niina-Kaisa.jpg

Niina-Kaisa Perälä
Projektipäällikkö

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Toimin hankkeen projektipäällikkönä ja vastaan siitä, että hanke etenee tavoitteiden suuntaisesti. Toimin linkkinä kaikkein tärkeimpien yhteistyö-kumppaniemme eli kuntien ja hanketiimin välissä. Sidon langanpäitä yhteen, jotta kehittämistyön tulokset loppuviimeksi hyödyttäisivät jokaista hankealueella asuvaa esi- ja perusopetusikäistä lasta.

lemola_heidi

Heidi Lemola
Hankekoordinaattori

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Koordinoin varhaiskasvatuksen tuen kehittämistä hankealueella. Kehitämme ja yhtenäistämme toimivia ja konkreettisia toimintamalleja kuntien kanssa pitäen lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys keskiössä. Teen tiivistä yhteistyötä tietojohtamisen kehittämisessä ja jalkauttamisessa varhaiskasvatuksessa.

syrjanen_mikael

Mikael Syrjänen
Hankekoordinaattori

MINUN ROOLINI hankkeessa:
Toimin tietojohtamisen koordinaattorina. Keräämme hankkeessa tietoa lasten hyvinvoinnista ja minun tehtäväni on varmistaa tietoon perustuvan päätöksenteon toteutuminen. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä tuen kehittämisen koordinaattorin kanssa ja ammattilaisille tarkoitetun sähköisen hyvinvointimittarin rakentamista yhdessä hankekuntien kanssa.

syrjala_juuso

Juha-Pekka Syrjälä
Järjestelmäasiantuntija

MINUN ROOLINI HANKKEESSA:
Koordinoin varhaiskasvatuksen tuen kehittämistä hankealueella. Kehitämme ja yhtenäistämme toimivia ja konkreettisia toimintamalleja kuntien kanssa pitäen lapsen hyvinvointi, kasvu ja kehitys keskiössä. Teen tiivistä yhteistyötä tietojohtamisen kehittämisessä ja jalkauttamisessa varhaiskasvatuksessa.

Materiaalit

Hanke_esitys_2022.pdf

Kasvuvauhdissa-hankkeen
esittelydiat

Logo.zip

KasvuVauhdissa-hankkeen
logot

KasvuVauhdissa-hanke-rekisteri.pdf

KasvuVauhdissa oppimisen ja
hyvinvoinnin seuranta