Projektinformation

Vår tanke är att vi behöver korrekt information för att kunna vidta rätt åtgärder och därigenom främja elevernas och familjernas välmående. Vårt mål är att systematiskt kunna följa med i hur barnen och familjerna mår, och ta fram information som kan användas i vardagen, på kommunnivå såväl som på barn- och familjenivå.

Projektet VäxtTakt ingår i undervisnings- och kulturministeriets insatser för att utveckla stöd och inkludering. Utgångspunkten är att varje barn ska få det stöd hen behöver, på ett transparent sätt, systematiskt, mångprofessionellt, i rätt tid och med rätt styrka i ett så tidigt skede som möjligt.

Vi inom projektet VäxtTakt samarbetar aktivt med projektet SkolSkick som fokuserar på förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen www.koulukunnossa.fi/se/. Båda projekten syftar till att öka välmåendet, inlärningsmöjligheterna och andelen faktabaserade beslut.

Vårt team

Bakom projektet står ett multidisciplinärt toppteam av proffs. 

Niina-Kaisa.jpg

Niina-Kaisa Perälä
Projektchef

MIN ROLL i projektet:
Jag är projektchef för projektet och ansvarar för att det framskrider i enlighet med målsättningarna. Jag fungerar som en länk mellan våra allra viktigaste samarbetspartner, dvs. kommunerna och projektteamet. Jag knyter ihop trådarna så att resultaten av utvecklingsarbetet i slutändan gynnar alla barn i förskole- och grundskoleålder som bor i projektområdet.

lemola_heidi

Heidi Lemola
Projektkoordinator

MIN ROLL i projektet:
Jag är koordinator för arbetet för att utveckla stöd inom småbarnspedagogiken i projektområdet. Vi utvecklar och förenhetligar fungerande och konkreta verksamhetsmodeller med kommunerna, alltid med barnets välmående, tillväxt och utveckling i centrum. Jag samarbetar aktivt med olika aktörer för att utveckla och implementera det faktabaserade beslutsfattandet inom småbarnspedagogiken.

syrjanen_mikael

Mikael Syrjänen
Projektkoordinator

MIN ROLL i projektet:
Jag fungerar som koordinator för faktabaserat beslutsfattande. I projektet samlar vi in information om hur barnen mår. Min uppgift är att se till att beslut faktiskt fattas utgående från fakta. Detta innebär i praktiken att jag samarbetar med koordinatorn för utveckling av stöd, samt att jag samarbetar med projektkommunerna för att bygga upp en elektronisk välmåendeindikator.

syrjala_juuso

Juha-Pekka Syrjälä
Systemsakkunnig

MIN ROLL i projektet:
Jag är koordinator för arbetet för att utveckla stöd inom småbarnspedagogiken i projektområdet. Vi utvecklar och förenhetligar fungerande och konkreta verksamhetsmodeller med kommunerna, alltid med barnets välmående, tillväxt och utveckling i centrum. Jag samarbetar aktivt med olika aktörer för att utveckla och implementera det faktabaserade beslutsfattandet inom småbarnspedagogiken.

Material

Hanke_esitys_2022.pdf

Presentationsbilder
för projektet VäxtTakt

Logo.zip

Logotyper
för projektet VäxtTakt

KasvuVauhdissa-hanke-rekisteri.pdf

VäxtTakt uppföljning av inlärning
och välmående