Tarvitsemme tarkkoja korvia ja hyvin näkeviä silmiä, jotta pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

DSC_15342_tp_crop

KasvuVauhdissa-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten tasavertaisia mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen. Teemme tämän selvittämällä miten lapset ja perheet voivat, tarjoamalla tukea mikäli löydämme ongelmia ja kehittämällä kolmiportaisen tuen mallia.

 

Jokainen lapsi on tärkeä!

DSC_15260_tp_crop

Tietojohtaminen

Lasten ja perheiden hyvinvointia koskevia päätöksiä tehdään varhaiskasvatuksessa joka ikinen päivä. Keräämme lapsista paljon tietoa erilaisissa yhteyksissä. Haluamme luoda mallin, jossa tieto ja päätöksenteko ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Varhaiskasvatuksen tuki

Miten tunnistamme ja ennakoimme mahdollisia lasten hyvinvoinnin riskitekijöitä ja miten taklaamme ongelmia ennen kuin ne oikeastaan edes ilmaantuvat?

Miten luodaan toimivat ja yhtenevät tavat lapsen tukemiseksi?

Miten luoda erilaisia, entistä sujuvampia tapoja tehdä monitoimijaista yhteistyötä? Mitä vaativa erityinen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa?

Etsimme vastauksia näihin kysymyksiin ja kehitämme sekä yhtenäistämme kolmiportaisen tuen mallia alueella.

DSC_15205_tp_crop

Missä mennään

KasvuVauhdissa -hankkeen sivut on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. Kokoamme näille sivuille ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja aikaansaannoksista.

Seuraa mitä hankkeessa tapahtuu

Anna idea idealaariin

KasvuVauhdissa -hanke

Haluamme lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Ajattelemme, että vain tietämällä mitä lapsille tosiasiallisesti kuuluu pystymme vastaamaan lasten todelliseen tuen tarpeeseen. Tavoitteenamme on rakentaa malli, jossa pystymme hyödyntämään tutkittua tietoa osana jokapäiväistä päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. 

 

KasvuVauhdissa tekee tiivistä yhteistyötä KouluKunnossa -hankkeen kanssa.

DSC_15490_tp_crop

Tarvitsemme tarkkoja korvia ja hyvin näkeviä silmiä, jotta pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

DSC_15342_tp_crop
DSC_15260_tp_crop

KasvuVauhdissa-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten tasavertaisia mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen. Teemme tämän selvittämällä miten lapset ja perheet voivat, tarjoamalla tukea mikäli löydämme ongelmia ja kehittämällä kolmiportaisen tuen mallia.

Jokainen lapsi on tärkeä!

Tietoon perustuva päätöksenteko

Lasten ja perheiden hyvinvointia koskevia päätöksiä tehdään varhaiskasvatuksessa joka ikinen päivä. Keräämme lapsista paljon tietoa erilaisissa yhteyksissä. Haluamme luoda mallin, jossa tieto ja päätöksenteko ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Kolmiportainen tuki

Miten tunnistamme ja ennakoimme mahdollisia lasten hyvinvoinnin riskitekijöitä ja miten taklaamme ongelmia ennen kuin ne oikeastaan edes ilmaantuvat?

Miten luodaan toimivat ja yhtenevät tavat lapsen tukemiseksi?

Miten luoda erilaisia, entistä sujuvampia tapoja tehdä monitoimijaista yhteistyötä? Mitä vaativa erityinen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa?

Etsimme vastauksia näihin kysymyksiin ja kehitämme sekä yhtenäistämme kolmiportaisen tuen mallia alueella.

Missä mennään?

KasvuVauhdissa -hankkeen sivut on tarkoitettu kaikille lasten ja perheiden hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisestä kiinnostuneille. Kokoamme näille sivuille ajantasaista tietoa hankkeen etenemisestä ja aikaansaannoksista.

Anna idea idealaariin!

KasvuVauhdissa -hanke

Haluamme lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Ajattelemme, että vain tietämällä mitä lapsille tosiasiallisesti kuuluu pystymme vastaamaan lasten todelliseen tuen tarpeeseen. Tavoitteenamme on rakentaa malli, jossa pystymme hyödyntämään tutkittua tietoa osana jokapäiväistä päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. 

KasvuVauhdissa tekee tiivistä yhteistyötä KouluKunnossa -hankkeen kanssa.