Tietojohtaminen

KasvuVauhdissa-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten tasavertaisia mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen. Tietojohtamisen avulla lasten hyvinvointia koskeva päätöksenteko voidaan liittää osaksi arkea, jolloin lapsi saa kasvun ja kehityksen kannalta oikeat toimet oikea-aikaisesti.

Tietojohtamisella tarkoitetaan sitä, että päätökset perustuvat tietoon. Varhaiskasvatuksessa päätöksiä tehdään päivän aikana paljon ja mitä useampi päätös perustuu tietoon, sitä laadukkaampia ne ovat.

Tietojohtaminen on varhaiskasvatuksessa uusi asia ja hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietämystä tietojohtamisesta. Tietojohtaminen ei ole vain johtajan työkalu, vaan se koskee koko henkilökuntaa.

Olemme luoneet lapsen hyvinvointikyselyn, jossa sekä huoltajat että varhaiskasvatuksen ammattilaiset ovat saaneet kartoittaa lasten hyvinvointia. Kyselyiden pilotointi tapahtui keväällä 2022 ja jatkuu syksyllä jokaisen hankealueella varhaiskasvatusta käyvän 4-vuotiaan lapsen osalta. Lisätietoa kyselyistä löydät alla olevista linkeistä.

Luomme yhdessä hankekuntien kanssa sähköisen näkymän, jossa kyselyiden tulokset ovat helposti saatavilla ja tarjoavat tarvittavat tiedot päätöksenteon tueksi niin varhaiskasvatuksen opettajalle, johtajalle kuin varhaiskasvatuspäällikölle. Näin voimme kohdistaa oikean tuen oikeaan paikkaan ja samalla iloita myös onnistumisista, joita päiväkodeissa saavutetaan tietoon perustuen.

Jokainen lapsi on tärkeä!