Handboken Steg för stöd

Handboken Steg för stöd är avsedd för personalen inom småbarnspedagogiken, andra aktörer samt vårdnadshavare. Handboken har sammanställts utgående från fakta och med beaktande av den lagändring som gjordes den 1 augusti 2022. Handboken Steg för stöd innehåller information och konkreta instruktioner om det stöd som tillhandahålls inom småbarnspedagogiken. Informationen är avsedd dels för yrkesutbildade, dels för vårdnadshavare.
Handboken består av tre avsnitt: allmän information, nivåer av stöd samt stödformer. Klicka på respektive boll för att nå materialen i de olika avsnitten.