Tietojohtaminen

KasvuVauhdissa-hankkeen tavoitteena on lisätä lasten tasavertaisia mahdollisuuksia kasvuun, oppimiseen ja osallisuuteen. Tietojohtamisen avulla lasten hyvinvointia koskeva päätöksenteko voidaan liittää osaksi arkea, jolloin lapsi saa kasvun ja kehityksen kannalta oikeat toimet oikea-aikaisesti.

 

Tietojohtamisella tarkoitetaan sitä, että päätökset perustuvat tietoon. Varhaiskasvatuksessa päätöksiä tehdään päivän aikana paljon ja mitä useampi päätös perustuu tietoon, sitä laadukkaampia ne ovat.

 

Tietojohtaminen on varhaiskasvatuksessa uusi asia ja hankkeen tavoitteena on myös lisätä tietämystä tietojohtamisesta. Tietojohtaminen ei ole vain johtajan työkalu, vaan se koskee koko henkilökuntaa.

 

 

 

Jokainen lapsi on tärkeä!