Inom småbarnspedagogiken behövs uppmärksamma ögon och öron för att vi ska kunna vidta rätt slags åtgärder för att barnen och deras familjer ska må bra.

Målet med projektet VäxtTakt är att i högre grad ge barnen lika förutsättningar för uppväxt, lärande och delaktighet. Vi gör detta genom att ta reda på hur barnen och familjerna mår, erbjuda stöd vid behov och utveckla modellen för stöd inom småbarnspedagogiken.

Varje barn är viktigt!

Steg för stöd

Hur kan vi känna igen och förutse möjliga riskfaktorer som rör barnens välmående, och hur gör vi för att komma till rätta med problemen innan de egentligen ens uppstått? Hur ska vi skapa fungerande och samstämmiga stödmetoder?
Vad kan vi göra för att utveckla smidigare tvärdisciplinära samarbetsformer?
Vad innebär ”krävande särskilt stöd” inom småbarnspedagogiken?

Vi har samordnat och utvecklat verksamhetsmodeller i området när det gäller stöd inom småbarnspedagogiken.

Faktabaserat beslutsfattande

Beslut som rör barns och familjers välmående fattas vareviga dag inom småbarnspedagogiken. Vi samlar in mycket information om barnen i olika sammanhang, och håller på att utarbeta en modell där information och beslutsfattande ständigt växelverkar.

Nyheter

Webbplatsen för projektet VäxtTakt riktar sig till alla som är intresserade av vad som görs för att barnen och familjerna ska må bättre och för att främja barnens inlärning. Här samlar vi aktuell information om hur projektet framskrider och de framsteg som gjorts.

Projektet VäxtTakt

Vi vill arbeta för att barn och deras familjer ska må bättre. Vår tanke är att det är nödvändigt att veta hur barnen verkligen mår, för att kunna tillgodose barnens verkliga stödbehov. Vi har utarbetat en modell som låter oss använda forskningsbaserad information som en del av det dagliga beslutsfattandet och planeringen av verksamheten.

Projektet VäxtTakt samarbetar aktivt med projektet SkolSkick.