Mitä tehdään?

Me ajattelemme, että vain oikean tiedon avulla pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteenamme on systemaattisesti seurata lasten ja perheiden hyvinvointia ja tuottaa sellaista tietoa, mitä voidaan hyödyntää jokapäiväisessä arjessa kuntatasolta aina lapsi- ja perhetasolle asti.

KasvuVauhdissa -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen ja inkluusion kehittämistä. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

KasvuVauhdissa -hanke tekee tiivistä yhteistyötä esi- ja perusopetuksen KouluKunnossa -hankkeen kanssa (www.koulukunnossa.fi).  Molempien hankkeiden tavoitteina on lisätä tietoon perustuvaa päätöksentekoa,  hyvinvointia sekä mahdollisuuksia oppia.

DSC_15552_tp_crop

Hankkeen rakenne

Haluamme lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Ajattelemme, että vain tietämällä mitä lapsille tosiasiallisesti kuuluu pystymme vastaamaan lasten todelliseen tuen tarpeeseen. Tavoitteenamme on rakentaa malli, jossa pystymme hyödyntämään tutkittua tietoa osana jokapäiväistä päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. Lisäksi haluamme kehittää konkreettisia tuen menetelmiä, joiden pohjana toimii varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen malli.

Tietoon perustuva päätöksenteko

Lasten ja perheiden hyvinvointia koskevia päätöksiä tehdään varhaiskasvatuksessa joka ikinen päivä. Keräämme lapsista paljon tietoa erilaisissa yhteyksissä. Haluamme luoda mallin, jossa tieto ja päätöksenteko ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Kolmiportainen tuki

Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien vaikeutumista ja kasautumista. Tuki voi vaihdella yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä. 

Kolmiportaisen tuen malli on varhaiskasvatuksen kentällä melko uusi ja siihen liittyvät käytännöt ovat kirjavia. Hankkeen aikana tulemme kokoamaan alueella jo kehitettyjä toimivia toimintamalleja ja luomaan yhtenäisen mallin siitä, mitä kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa. 

KV_kolmiportainen_tuki_

Materiaalit

Nimi

Lyhyt kuvaus

Nimi

Lyhyt kuvaus

Mitä tehdään?

Me ajattelemme, että vain oikean tiedon avulla pystymme tekemään oikeanlaisia toimenpiteitä lasten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Tavoitteenamme on systemaattisesti seurata lasten ja perheiden hyvinvointia ja tuottaa sellaista tietoa, mitä voidaan hyödyntää jokapäiväisessä arjessa kuntatasolta aina lapsi- ja perhetasolle asti.

 

KasvuVauhdissa -hanke on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön tuen ja inkluusion kehittämistä. Lähtökohtana on, että jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen läpinäkyvästi, suunnitelmallisesti, moniammatillisesti, oikea-aikaisesti ja oikean vahvuisena mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

 

KasvuVauhdissa -hanke tekee tiivistä yhteistyötä esi- ja perusopetuksen KouluKunnossa -hankkeen kanssa (www.koulukunnossa.fi).  Molempien hankkeiden tavoitteina on lisätä tietoon perustuvaa päätöksentekoa,  hyvinvointia sekä mahdollisuuksia oppia.

Hankkeen rakenne

Haluamme lisätä lasten ja perheiden hyvinvointia. Ajattelemme, että vain tietämällä mitä lapsille tosiasiallisesti kuuluu pystymme vastaamaan lasten todelliseen tuen tarpeeseen. Tavoitteenamme on rakentaa malli, jossa pystymme hyödyntämään tutkittua tietoa osana jokapäiväistä päätöksentekoa ja toiminnan suunnittelua. Lisäksi haluamme kehittää konkreettisia tuen menetelmiä, joiden pohjana toimii varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen malli.

Tietoon perustuva päätöksenteko

Lasten ja perheiden hyvinvointia koskevia päätöksiä tehdään varhaiskasvatuksessa joka ikinen päivä. Keräämme lapsista paljon tietoa erilaisissa yhteyksissä. Haluamme luoda mallin, jossa tieto ja päätöksenteko ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.

Kolmiportainen tuki

Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien vaikeutumista ja kasautumista. Tuki voi vaihdella yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä. 

Kolmiportaisen tuen malli on varhaiskasvatuksen kentällä melko uusi ja siihen liittyvät käytännöt ovat kirjavia. Hankkeen aikana tulemme kokoamaan alueella jo kehitettyjä toimivia toimintamalleja ja luomaan yhtenäisen mallin siitä, mitä kolmiportainen tuki varhaiskasvatuksessa tarkoittaa.