Tuen tasot

DSC_15594_tp_crop

Varhaiskasvatuksen tuki lapselle

Tukitoimet varhaiskasvatuksessa ovat toimien tietoista tehostamista,  ympäristön ja toiminnan arviointia sekä niiden muokkaamista lasten tarpeita vastaavaksi. Erilaisia tukitoimia käytetään päivähoidon arjessa suunnitelmallisesti lapsen kehityksen tukena. 

Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien vaikeutumista ja kasautumista. Tuki voi vaihdella yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä. 

KV_kolmiportainen_tuki_

Yleinen tuki

DSC_15383_tp_crop

Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia.  Yhteistyössä alueen kuntien kesken tuemme henkilöstön osaamista lasten ja perheiden yksilöllisten tilanteiden ymmärtämiseksi. Kehitämme tapoja luoda hyvää yhteistyötä perheiden kanssa. 

 

Ideoimme ennakkoluulottomasti konkreettisia keinoja, miten jokaisen lapsen päivässä huomioitaisiin hyvinvoinnin osa-alueet mahdollisimman laajasti.  Päämääränämme on luoda varhaiskasvatusryhmiin ilmapiiri, joka tukee oppimista, kasvua ja osallisuutta. Tarkoituksena on erityisesti lisätä lapsen aitoa kohtaamista ja turvallisuuden tunnetta arjessa. 

 

Jokainen lapsi on tärkeä!

Tehostetun tuen toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Yhteistyössä alueen kuntien kesken ideoimme ennakkoluulottomasti konkreettisia keinoja, miten luomme alueelle selkeitä ja yhteneviä toimintamalleja tehostettuun tukeen.

 

Tarjoamme kasvattajille konkreettisia keinoja toteuttaa tehostetun tuen tavoitteita sekä kohdata tukea tarvitseva lapsi ja perhe varhaiskasvatuksen arjessa.  Pyrimme myös selkiyttämään eri toimijoiden roolituksia osana lapsen ja perheen kokonaisvaltaista tukemista. 

 

Jokainen lapsi on tärkeä!

Tehostettu tuki

DSC_15406_tp_crop

Erityinen tuki

DSC_15445_tp_copy

Erityisen tuen toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Yhteistyössä alueen kuntien kesken pohdimme erilaisia, entistä sujuvampia tapoja tehdä monitoimijaista yhteistyötä.

 

Tulemme tarjoamaan kasvattajille konkreettisia keinoja sekä toimivia ja yhteneviä käytänteitä erityisen tuen tavoitteiden kirjaamiseen, seurantaan ja toteuttamiseen. Tarkoituksena on myös pohtia vaativan erityisen tuen lasten tuen tarpeita sekä toteuttamista käytännössä.

 

Jokainen lapsi on tärkeä!

DSC_15594_tp_crop

Kolmiportaisen tuen malli

Tukitoimet varhaiskasvatuksessa ovat toimien tietoista tehostamista,  ympäristön ja toiminnan arviointia sekä niiden muokkaamista lasten tarpeita vastaavaksi. Erilaisia tukitoimia käytetään päivähoidon arjessa suunnitelmallisesti lapsen kehityksen tukena. 

Oikea-aikaisella tuella lapsia autetaan mahdollisimman varhain ja annettu tuki ennaltaehkäisee ongelmien vaikeutumista ja kasautumista. Tuki voi vaihdella yleisen, tehostetun ja erityisen tuen välillä. 

Yleinen tuki

DSC_15383_tp_crop

Ennaltaehkäiseviä toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia.  Yhteistyössä alueen kuntien kesken tuemme henkilöstön osaamista lasten ja perheiden yksilöllisten tilanteiden ymmärtämiseksi. Kehitämme tapoja luoda hyvää yhteistyötä perheiden kanssa. 

Ideoimme ennakkoluulottomasti konkreettisia keinoja, miten jokaisen lapsen päivässä huomioitaisiin hyvinvoinnin osa-alueet mahdollisimman laajasti.  Päämääränämme on luoda varhaiskasvatusryhmiin ilmapiiri, joka tukee

Tehostettu tuki

DSC_15406_tp_crop

Tehostetun tuen toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Yhteistyössä alueen kuntien kesken ideoimme ennakkoluulottomasti konkreettisia keinoja, miten luomme alueelle selkeitä ja yhteneviä toimintamalleja tehostettuun tukeen.

Tarjoamme kasvattajille konkreettisia keinoja toteuttaa tehostetun tuen tavoitteita sekä kohdata tukea tarvitseva lapsi ja perhe varhaiskasvatuksen arjessa.  Pyrimme myös selkiyttämään eri toimijoiden roolituksia osana lapsen ja perheen kokonaisvaltaista tukemista. 

Jokainen lapsi on tärkeä!

Erityinen tuki

DSC_15445_tp_copy

Erityisen tuen toimintamalleja kehittämällä pyrimme edistämään lasten ja perheiden hyvinvointia. Yhteistyössä alueen kuntien kesken pohdimme erilaisia, entistä sujuvampia tapoja tehdä monitoimijaista yhteistyötä.

 

Tulemme tarjoamaan kasvattajille konkreettisia keinoja sekä toimivia ja yhteneviä käytänteitä erityisen tuen tavoitteiden kirjaamiseen, seurantaan ja toteuttamiseen. Tarkoituksena on myös pohtia vaativan erityisen tuen lasten tuen tarpeita sekä toteuttamista käytännössä.

 

Jokainen lapsi on tärkeä!